Om serveringsbetygen

Sedan många år har jag gett omdömen till olika dansställens fik och fikautbud. Detta för att jag anser det vara väldigt viktigt att ge kunderna något mer än bara dansupplevelsen, samtidigt som det är en icke försumbar inkomstkälla till den ofta ganska svårbalanserade dansarrangörsekonomin. De sätt på vilka jag analyserat och bedömt serveringsdelen av dansarrangemangen har dock genom åren varit ganska godtyckliga och icke-formaliserade. Som en konsekvens av att jag själv under 2010 tog steget in och blev arrangör så insåg jag snart att jag behövde ett mer formaliserat sätt att göra dessa granskningar, både för att i viss mån kunna bedöma mig själv men inte minst för att objektivt kunna granska kollegor som jag har och vill slå vakt om en god relation till. Nedanstående femdimensionella bedömningsskala kom därför att utvecklas som ett svar på detta behov. Den innehåller egentligen inget nytt utan tydliggör bara sådant som jag tidigare skrivit om i mer svepande termer.

Fika-Pris-Index (FPI)

FPI är som det låter ett pris, en summa, ett jämförelsevärde för ett så långt det är möjligt standardiserat utbud. FPI är ett dansfikats motsvarighet till PRO's standardiserade matkasse. FPI anger kort och gott priset för en klassisk fika-trippel, den billigaste smörgåsen tillsammans med den billigaste godbiten och den billigaste läsken av minst storlek 33cl. FPI är med denna tydliga definition ett i princip helt objektivt mätvärde.

Fika-Index-Klass (FIK)

Även om utbudet för FPI är i grunden väldefinierat så kommer det att vara skillnad på vad man får för dessa pengar. FIK är ämnat att ange klassskillnad på detta och har följande subjektiva värden:

 1. Bristfällig - För att få detta betyg krävs det något extravagant dåligt.
 2. Undermålig - Här finns någon uppenbar svaghet, klassen är sämre än vad som kan sägas vara ordinärt.
 3. Medelmåttig - En typisk fika, typiskt en normalstor och normalgod tekakemacka och en godbit från Delicato.
 4. Bra - För betyget bra så krävs det att något sticker ut, kanske är smörgåsen väl tilltagen, gjord på hembakat bröd och med rejält med pålägg, eller så är godbiten något utöver det vanliga.
 5. Enastående - Fikafrossarens drömmar har besannats och såväl smörgås som godbit är av himmelskt slag, väl tilltaget och utsökt gott.

Fika-Pris-Märkning (FPM)

Detta är en av mina käpphästar, i dansserveringen såväl som annorstädes där någon avser att sälja något till någon annan så kan man som kund kräva och förvänta sig tydligt uppmärkta priser. Den som försummar prismärkning visar stor respektlöshet från kunderna och förtjänar inte att få sälja något. Kunden skall i förväg veta vad det man tänker köpa kommer att kosta så att denna kan fatta ett medvetet beslut. Förutom denna rätt så är det dessutom oerhört viktigt för att kunden i slutändan skall bli nöjd, negativa överraskningar ger inga nöjda kunder. FPM är en väldigt tydlig och nästintill helt objektiv parameter med följande mätvärden:

 1. Saknas - Total avsaknad av prismärkning råder, otydligare än såhär kan det inte bli.
 2. Bristfällig - Prismärkning finns men bara partiellt, pris för vissa varor i huvudsortimentet saknas.
 3. Godkänd - Prismärkning finns och är komplett, men är kanske inte så väl placerad eller är på annat sätt inte helt tydligt gjord.
 4. Bra - Prismärkningen är komplett och dessutom genomtänkt, kunderna kan tydligt ta del av informationen.
 5. Föredömlig - Här är prismärkningen gjord med stor omsorg, exempelvis genom såväl tavlor med samtliga priser på bra platser som prisskyltar vid varje produkt. Detta betyg kräver något utöver det normalt fullt godkända.

Fika-Kö-Prestanda (FKP)

Förutom fikautbud, fikapriser och fikaprismärkning så är det av stor vikt att man som dansgäst inte skall behöva spendera hela pausen i en kö till fiket. Parametrar som styr köprestanda är främst antalet köer, mängden personal i fiket, huruvida kunderna själva kan ta för sig eller behöver serveras, samt om prismärkningen är tydlig så att kunderna kan förbereda sig inför betalningsmomentet. FKP är utifrån detta en ganska objektiv parameter med följande mätvärden:

 1. Tvärstopp - Med för lite personal, betjäning för varorna, endast en kö, bristfällig eller icke existerande prismärkning, ja då kan det bli rent tvärstopp i fikakön. Med dessa förhållanden är det många som helt avstår från att handla fika.
 2. Undermålig - Undermålig service är när det tack vare någon förmildrande åtgärd, exempelvis med mötande köer till en kassa och/eller vissa inslag av självbetjäning, inte råder totalt tvärstopp i flödet men att kötiden ändock kan vara upp till 30 minuter.
 3. Medelmåttig - Medelmåttiga köprestanda kan de flesta uppnå bara man tillämpar självbetjäning och ser till så att prismärkningen är bra. Med parallella serveringssystem kan medelmåttiga prestanda uppnås även utan självservering, men med större personalbehov och på alla sätt ökad komplexitet. Medelmåttiga prestanda innebär maximala kötider på upp till cirka 20 minuter.
 4. Bra - Bra köprestanda uppnås egentligen med ganska enkla medel, det som krävs är att man låter kunderna betjäna sig själv, att man har bra prismärkning samt att man anpassat personal och antal serveringsställen till publikmängd så att kötiden i regel inte överstiger 10 minuter.
 5. Enastående - Enastående köprestanda kräver extravaganta upplägg, exempelvis genom att man har ren självbetjäning för kunderna med flera parallella spår och från detta separata kassor dit kunderna tack vare bra prismärkning kommer väl medvetna om vad de skall betala.

Trocadero

Att serveringen erbjuder Trocadero i läskutbudet är ett grundläggande krav för LEJon. Här anges kort och gott om Trocadero saknas eller om det finns i förpackningar om 33cl och/eller 50cl.