Årsdagböcker

Under rubriken "Årsdagböcker" (underval till Dansdagböcker) kan man nu läsa kompletta årsdagböcker, dvs samtliga årets dagböcker för valt år presenteras på en sida.