Dagböcker 2000 webbifierade

Samtliga dansdagböcker från 2000 är nu webbifierade, dvs överförda från sin ursprungliga analoga form på orkesterkort.