Dagböcker 2004 webbifierade

Samtliga dansdagböcker från 2005 är nu webbifierade, dvs överförda från sin ursprungliga analoga form på orkesterkort.