Dansprogram uppdaterade

Samtliga bevakade dansbands och dansställens spelplaner har idag verifierats och uppdaterats. Noteras bör att många ännu saknar information om danstillfällen för våren 2010.