Lejondans i helt ny skepnad

Välkommen till en ny inkarnation av Lejondans!

Efter 5 månader av utdraget arbete i luckorna mellan andra projekt så kan vi idag slå upp portarna till en helt ombyggd webbplats. Plattformsmässigt har vi nu lämnat Drupal 6 bakom oss och konverterat till Drupal 7. Alla gamla dansdagböcker, dansställen och bandinformation har överförts och skall vara intakta, efter en hel del kämpigt arbete. Webbplatsen har fått en helt ny design av Tom Isberg, samtidigt som den mesta tekniken har byggt upp på nytt med massor av såväl små som stora förbättringar. Samtidigt är grundformen densamma, innehållsmässigt, med förhoppning om att alla gäster skall känna sig hemma i det nya.

Det hårda arbetet har gjort att uppdateringar av dansprogram släpat en aning. Nu tar vi nya tag med detta inför sommaren och inom kort är avsikten att återupprätta den säkra källa till information som varit Lejondans kännetecken.

Kommentarer mottages förstås tacksamt!

/LEJon