Statistiksidan komplett

Statistiksidan är nu komplett med statistik för alla övriga (gamla) dansband. Statistiksidan är än så länge en statisk sida eftersom huvuddelen av underlaget för denna information inte finns i databasen. Först när alla gamla dansdagböcker lagts in så kan den här typen av information automatgenereras utifrån databasmaterialet.