Better Exposed Filters

Beskrivning:
Detta modulpaket ger gör så att exponerade filter i views kan göras mer användarvänliga.

Modulpaket:
better_exposed_filters-6.x

Aktiverade moduler:
Views:

  • Better Exposed Filters

Inställningar:
Inställningar görs för varje exponerat filter i views där denna modul ger utökade valmöjligheter.