Date

Beskrivning:
Modulpaketet Date tillhandahåller CCK-fält för datumfält.

Modulpaket:
date-6.x

Aktiverade moduler:

Date/Time:

 • Date
 • Date API
 • Date Popup
 • Date Timezone

Inställningar:
I datuminställningarna så har följande konfigureringar gjorts:

Datum och tid:

 • Förvald tidszon: Europe/Stockholm
 • Användarvalda tidszoner: Ej aktiverad
 • Första dagen i veckan: måndag

Format:
Samtliga format är anpassade format enligt formatsträngarna i parentes nedan, två egna formattyper har också lagts till, MonthYear, WeekdayDate och FullDateWeekday.

 • Långt datumformat: måndag 20 juli 2009, 23:59 ( l j F Y, H:i )
 • Mellan datumformat: mån 2009-07-20, 23:59 ( D Y-m-d, H:i )
 • Kort datumformat: 2009-07-20, 23:59 ( Y-m-d, H:i )
 • MonthYear: juli 2009 ( F Y )
 • WeekdayDate: måndag 20 ( l j )
 • WeekdayDateMonth: måndag 20 juli ( l d F )
 • FullDateWeekday: måndag, 2009-07-20 ( l, Y-m-d )
 • Year: 2009 ( Y )

Notera att sedan ett datumformat lagts till så måste CCK-fält av datumtyp i innehållstyper sparas om för att det nya datumformatet skall bli tillgängligt för exempelvis views. Detta kan anses vara en bugg i Date som förhoppningsvis kommer att rättas till (problemet är caching-relaterat), men i väntan på det är det bra att känna till att problemet finns och hur man går runt det.