Editablefields

Beskrivning:
Detta modulpaket gör det möjligt att editera fält direkt på nodsidan.

Modulpaket:
editablefields-6.x

Aktiverade moduler:
CCK:

  • Editablefields

Inställningar:
För varje CCK-fält kan man välja editable under display-settings, likaså kan man välja detta för presentation av fält i vyer.