Facebook Share

Beskrivning:
Detta modulpaket tillhandahåller möjligheten för användare att posta noder till egen Facebook-logg.

Modulpaket:
facebookshare-6.x

Aktiverade moduler:
Social Networking:

  • Facebook Share

Inställningar:
Inställningarna innefattar att välja vilka innehållstyper som skall kunna postas till Facebook, om detta skall göras på Teaser och/eller Full visning, samt sätta ikon och knapptext.