Formfilter (AVAKTIVERAD)

----- DENNA MODUL ÄR FÖR NÄRVARANDE EJ AKTIVERAD -----

Beskrivning:
Detta modulpaket möjliggör att begränsa och i viss mån omdana inmatningsformulär.

Modulpaket:
formfilter-6.x

Aktiverade moduler:
Övriga:

  • Formfilter
  • Formfilter UI

Inställningar:
De inställningar som gjorts är rättigheter för att administrera formfilter och för att se ofiltrerade formulär, samt inställningar för respektive formulär.