Localization client

Beskrivning:
Modulen Localization client tillhandahåller ett lättillgängligt gränssnitt för översättning av textsträngar i Drupal.

Modulpaket:
l10n_client-6.x

Aktiverade moduler:
Multilanguage:

  • Localization client

Inställningar:
Inga inställningar gjora, translation sharing ej aktiverat då det inte tycks fungera mot svenska översättningssajten.