Markdown (filter)

Beskrivning:
Modulen markdown tillhandahåller ett syntaxfilter enligt markup-syntaxen Markdown. Denna syntax ger ett läsbart källformat men kan också samexistera med HTML.

Modulpaket:
markdown-6.x

Aktiverade moduler:
Input filters:

  • Markdown filter

Inställningar:
Ett nytt inmatningsformat "Filtered HTMP and Markdown" har skapats, där Markdown-filtret aktiverats och flyttats först i filterkedjan. HTML-taggen "< img >" tillåts vidare i HTML-filtret för detta inmatningsformat, det inmatningsformat som dessutom är satt som standard för alla användare. Detta format är det enda som tillåts för användarna, endast Administratörer tillåts välja Full HTML eller Filtered HTML.