Mollom

Beskrivning:
Detta modulpaket tillhandahåller funktionalitet som via Molloms server skyddar webbsajten mot skräp och intrång.

Modulpaket:
mollom-6.x

Aktiverade moduler:
Övriga:

  • Mollom

Inställningar:
Publika och privata nycklar har angetts, tillhandahållna av Mollom (där konto satts upp). Utöver detta konfigureras skydd för respektive innehållstyp, samt för kommentarer.