Views Display Tabs

Beskrivning:
Detta modulpaket tillhandahåller utökad views-funktionalitet i form av flikar med vilka man kan växla mellan vyns visningar. Likartad funktionalitet kan för visningar av Page-typ åstadkommas med vanliga menyinställningarna i views, men för block finns inte den möjligheten utan denna modul. Likaså använder modulen ajax för att rendera om visningen.

Modulpaket:
viewsdisplaytabs-6.x

Aktiverade moduler:
Views:

  • Views Display Tabs

Inställningar:
Under inställningar för Views Display Tabs är vyn Dansställen samt vyn Dansband aktiverad med relevanta flikar.