Admin Role

Beskrivning:
Detta modulpaket gör att en användarroll kan ges full administrativ behörighet till sajten, dvs samma rättigheter som användare #1, admin.

Modulpaket:
adminrole-6.x

Aktiverade moduler:
Administration:

  • Admin Role

Inställningar:
Den roll som skapats och konfigurerats som Admin Role är rollen Administratör, vilken användare lejon tillhör.