Core - Ej obligatoriska

Beskrivning:
Ett antal moduler följer med drupal core men är ej obligatoriskt aktiverade. De tillhandahåller diverse grundläggande funktioner, om vilka man kan läsa i respektive moduls beskrivning.

Modulpaket:
drupal-6.*

Aktiverade moduler:
Core - ej obligatorisk:

 • Book
 • Comment
 • Content translation
 • Database logging
 • Help
 • Menu
 • Path
 • Statistics
 • Taxonomy
 • Update Status
 • Upload