Att göra - Backlog

Det finns en sida "Att göra på LEJONDANS" som är ett levande dokument för kommande arbeten på lejondans bestående en önskelista för den närmaste framtiden i prioritetsordning (Prioriterat) samt en lite mer långsiktig lista av saker (Oprioriterat). Längst ner listas redan utfört arbete med datum för slutförande (Levererat).

Sidan "Att göra" kan man nå från primärmenyns flik "LEJONDANS" och undervalet "Att göra", skapad direkt från sidans menykonfigurering.