Block (ej komplett)

Ett antal block visas i sajtens olika regioner, delvis beroende på vad som visas i huvudfönstret. Dessa block är antingen statiska som skapats från blockkontrollen eller dynamiska som skapats genom vyer, blocken beskrivs här medan de vyer som skapar de dynamiska blocken beskrivs under "Dynamiska sidor - vyer".