Auto Assign Role

Beskrivning:
Detta modulpaket gör att nya användarkonton automatiskt tilldelas vissa roller, modulen har också funktionalitet för att aktivera rollbaserad ansökan samt för att tillåta användare att själva välja roller.
Modulpaket:
autoassignrole-6.x

Aktiverade moduler:
Övriga:

  • Auto Assign Role

Inställningar:
Funktionen Automatic Role Assignment är aktiverad och alla användare tilldelas automatiskt rollen "Dansare".