Automatic Nodetitles

Beskrivning:
Detta modulpaket gör det möjligt att dölja inmatningsrutan för och automatgenerera en nods titelfält.

Modulpaket:
auto_nodetitle-6.x

Aktiverade moduler:
Övriga:

  • Automatic Nodetitles

Inställningar:
Inställningar för denna modul finns under Uppbyggnad->URL-alias->Automated alias settings, för varje nodtyp likväl som för terminologi har mönster angetts (se inställningssidan).