Better formats

Beskrivning:
Detta modulpaket möjliggör mer finkorniga inställningar för inmatningsformat, rollbaserat och per innehållstyp för noder, kommentarer och block.

Modulpaket:
better_formats-6.x

Aktiverade moduler:
Övriga:

  • Better Formats

Inställningar:
De inställningar som nyttjats är rättighetsinställningarna som justerats så att anonyma (gäster) användare inte kan välja inmatningsformat eller se formateringstips.