CCK - Content Creation Kit

Beskrivning:
Modulpaketet CCK tillhandahåller grundmodulerna för att kunna skapa egna meningsfulla innehållstyper i Drupal 6.

Modulpaket:
cck-6.x

Aktiverade moduler:
CCK:

  • Content
  • Content Copy
  • Content Multigroup
  • Content Permissions
  • Fieldgroup
  • Node Reference
  • Number
  • Option Widgets
  • Text

Inställningar:
Inga inställningar finns för dessa moduler som sådana, inställningar görs för innehållstyper samt för respektive CCK-fält i innehållstyper.