BUEditor

Beskrivning:
BUEditor är en HTML-editor för brödtextfält som även kan integreras med exempelvis IMCE för bilduppladdning och bildinkludering i textält.

Modulpaket:
bueditor-6.x

Aktiverade moduler:
Övriga:

  • BUEditor

Inställningar:
Standardeditor för samtliga inloggade användare är markdowneditor, användare #1 och Administratörer har även tillgång till default-editor (standardkonfiguration) som alternativ editor medan gäster ej har någon editor alls.