In- och utloggning

In- och utloggning på sajten nås via knapp på primärmenyn. Detta är egentligen två menyalternativ som vardera bara syns om man inte är in- respektive utloggad. Dessa är skapade explicit som primärmenysalternativ och hänvisar till:

  • Logga in -> "user/login"
  • Logga ut -> "logout"