Primärmenyn

All funktionalitet på sajten nås via den expanderbara primärmenyn, nedan listas några funktioner som finns men för full förteckning se menyinställningarna:

 • LEJONDANS - refererar till "< front >" (explicit skapat primärmenyalternativ)
  • Om LEJONDANS - refererar till sidan "Om LEJONDANS" (nodmenyalternativ)
  • Gamla LEJONDANS - tar besökaren till "www.ludd.ltu.se/~larsman/lejondans1" (explicit skapat primärmenyalternativ, "lejondans1" satt som undantag i External Links)
  • Att göra - refererar till sidan "Att göra på LEJONDANS" (nodmenyalternativ)
  • Sajtbok - refererar till sidan "sajtdokumentation" (nodmenyalternativ)
 • Dansställen - refererar till "map/node" (explicit skapat primärmenyalternativ) vilken bara visar dansställen då endast dessa noder har positioner, kartans rubrik är modifierad genom översättningsgränssnittet medan konfigureringar och informationstext är givna i inställningarna för GMap Location
 • Logga in - refererar till "user/login" (explicit skapat primärmenyalternativ)
 • Logga ut - refererar till "logout" (explicit skapat primärmenyalternativ)