Pathauto

Beskrivning:
Modulen Pathauto automatgenererar sökvägar för innehåll (noder, kategorier, användare) så att inte användaren explicit måste ange någon sökväg. Detta ger enhetliga sökvägar och minskar samtidigt den administrativa bördan.

Modulpaket:
pathauto-6.x

Aktiverade moduler:
Övriga:

  • Pathauto

Inställningar:
Transliteration är aktiverad med en modifierad (svensk) i18n-ascii.txt-fil som elegant skriver om å, ä och ö till a, a och o. Artiklar ges sökvägen "artikel/[titel]" medan sidor får sökvägen "sida/[titel]".