Pathologic (filter)

Beskrivning:
Modulen Pathologic tillhandahåller ett filter som korrigerar och kompletterar filsökvägar så att dessa kan lagras absolut relativa, dvs från "sites/all...".

Modulpaket:
pathologic-6.x

Aktiverade moduler:
Input filters:

  • Pathologic

Inställningar:
Inmatningsformat "Filtered HTMP and Markdown" har kompletterats med inkludering av Pathologic.