Poormanscron

Beskrivning:
Detta modulpaket tillhandahåller en access-triggad cronfunktionalitet.

Modulpaket:
poormanscron-6.x

Aktiverade moduler:
Övriga:

  • Poormanscron

Inställningar:
Under Inställningar->Information om webbplatsen har intervallet för "Automatically run cron" satts till 3 timmar.