Reverse Node Reference

Beskrivning:
Detta modulpaket tillhandahåller utökad views-funktionalitet i form av relationer till noder som refererar till aktuell nod, dvs man kan göra omvända relationer från refererad till refererande nod.

Modulpaket:
reverse_node_reference-6.x

Aktiverade moduler:
CCK:

  • Reverse Node Reference

Inställningar:
Det finns inga inställningar för denna modul.