Smileys

Beskrivning:
Detta modulpaket tillhandahåller smileys, dvs byter ut ascii-text smileys mot grafiska bilder.

Modulpaket:
smileys-6.x

Aktiverade moduler:
Smileys:

  • Smileys
  • Smileys Import

Inställningar:
Inställningar för smileys innefattar att associera grafiska bilder till motsvarande ascii-symbol. Bilderna har nu placerats under files/smileys, detta för att slippa problem vid uppgraderingar samt om olika smileys skall användas för olika siter i en multisite setup.