Tema

Det tema som använts är Burnt Rubber, vilket modifierats enligt följande:

 • burnt_rubber.info har kompletterats med stylesheets[all][] = custom.css
 • en extra fil för egna css-tillägg har lagts till, custom.css
 • template.php har modifierats genom att breadcrumb har kommenterats bort
 • page.tpl.php har modifierats genom att RSS-ikonen i sidfoten tagits bort
 • logo.png har bytts ut mot lejondans egen nya textlogga
 • images\BlockHeader.png har bytts ut mot en grå variant
 • images\Header.jpg har bytts ut mot lejondans egen nya header
 • images\BlockHeaderIcon.png har bytts ut mot en liten transparent bild, blockikonen kändes bara vilseledanda

Filen custom.css definierar klasser med attribut enligt följande:

 • En korrigering för BUEditor som gör så att pop-up-fönster får rätt bakgrundsfärg:
  .editor-popup {
  background-color: #F0EDE0;
  }
 • I vyn turneplan (oavsett visning) skall tabellen fylla ut hela panelens bredd:
  .view-turneplan table {
  width: 100%;
  }
 • I alla vyer som listar datum skall datumtext skrivas med inledande versal:
  .views-field-field-datum-value {
  text-transform: capitalize;
  }
 • I alla vyer med fält görs understrykning av fältrubriker till linjetjocklek 1px istället för 3px
  .views-field {
  border-bottom:1px solid #CCCCCC;
  }
 • I alla datumvisningar skall datumtext skrevas med inledande versal:
  .date-display-single {
  text-transform: capitalize;
  }
 • I vyn turneplan med visning "LEJons turneplan" skall kolummnbredden vara 16%:
  .view-display-id-page_1 td {
  width: 16%
  }
 • I vyn turneplan med visning "Alla danser" skall kolummnbredden vara 14%:
  .view-display-id-page_2 td {
  width: 14%
  }
 • I vyn turneplan med visning "Boka danstillfällen" skall kolumnbredden vara 14%:
  .view-display-id-page_3 td {
  width: 14%
  }
 • I vyn turneplan med visning "Tidigare danser" skall kolumnbredden vara 14%:
  .view-display-id-page_4 td {
  width: 14%
  }
 • I vyn turneplan med visning "Eget dansprogram" skall kolumnbredden vara 16%:
  .view-display-id-page_5 td {
  width: 16%
  }
 • I vyn som listar danstillfällen för band skall alla ord börja med stor bokstav:
  .view-turneplan-dansband {
  text-transform: capitalize;
  }
 • I vyn som listar danstillfällen för band skall alla texter ha inledande versaler (datumfält) och tabellen skall fylla ut panelens bredd:
  .view-turneplan-dansband table {
  text-transform: capitalize;
  width: 150px;
  }
 • I vyn som i ett listar danstillfällen för dansställe skall alla texter ha inledande versaler (datumfält) och tabellen skall fylla ut panelens bredd:
  .view-dansprogram-dansstalle table {
  text-transform: capitalize;
  width: 150px;
  }
 • I vyn som i ett block listar dansställen skall tabellen fylla ut panelens bredd:
  .view-dansstallen table {
  width: 150px;
  }

Vidare har temat kompletterats med tpl-filer enligt följande:

 • node-dansstalle.tpl.php, vilken inte skriver ut taxonomitermer
 • views-view-table--turneplan--block.tpl.php, vilken lägger en tomrad mellan tabeller
 • views-view-table--turneplan-dansband--block.tpl.php, vilken lägger en tomrad mellan tabeller
 • views-view-table--dansprogram-dansstalle--block.tpl.php, vilken lägger en tomrad mellan tabeller
 • views-view-table--dansstallen--block.tpl.php, vilken lägger en tomrad mellan tabeller
 • views-view-table--turneplan--page.tpl.php, vilken utelämnar grupprubrik (tabellrubrik) och ersätter istället rubriken på datumkolumnen med denna rubrik, dessutom lägger den till en tomrad mellan tabeller
 • views-view-table--*--block.tpl.php, ett antal tpl-filer som justerar blocken på förstasidan